Indywidualnie PRO

wdt_ID LP Imię Nazwisko RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 SUMA

Indywidualnie PRO2

wdt_ID LP Imię Nazwisko RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 SUMA

Women

wdt_ID LP Imię Nazwisko RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 SUMA

Team PRO

wdt_ID LP Team Imię Nazwisko RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 SUMA

Team PRO2

wdt_ID LP Team Imię Nazwisko RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 SUMA